รีได้ทุกคู่ ทุกโพ และทุกคน อย่าหาสาระจากเราเลย เราไม่มีให้ อยากรีอะไรก็รี อย่าเอาอันที่เราหวีดไปโคตด่าเลย//กราบ