ถ้าลบความทรงจำได้เรื่องนึง ฉันจะลบเรื่องคุณ | Rock music | BNK48| アニメ | DMBJ |Fantasy Novel | TH/EN is ok.