Shami be like "Hook shot se darr nahi lagta sahab,

Shami be like "Hook shot se darr nahi lagta sahab, screenshot se lagta hai"