Gusto ko na ulit bumalik Isab.

Gusto ko na ulit bumalik Isab.