Kulturskribent; litteratur & konst, författare, kvinna/hard softwork. Writes in Swedish & English. Bloggar: Gabis Annex & björnstrand backwater. Tror på Gud.