Ông Hun Sen bị cáo buộc mua ‘likes’ trên Facebook

Ông Hun Sen bị cáo buộc mua ‘likes’ trên Facebook https://t.co/PTpBzSpBSl qua @YouTube