Nga, TQ phát triển vũ khí ‘hủy diệt’ trên vũ trụ h

Nga, TQ phát triển vũ khí ‘hủy diệt’ trên vũ trụ https://t.co/jfJXMoqVCR