Thời sự RFI ngày 16/02/2018 , Tin tức biển đông 16

Thời sự RFI ngày 16/02/2018 , Tin tức biển đông 16/02/2018 https://t.co/CBrES6eXbB qua @YouTube