Thời Sự RFI 14/2/2018, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp

Thời Sự RFI 14/2/2018, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp 8h tối, RFI 14/02 https://t.co/VlKcaccTZ1 qua @YouTube