Thời Sự Sáng 15/2/2018 | Đài tiếng nói á Châu tự d

Thời Sự Sáng 15/2/2018 | Đài tiếng nói á Châu tự do | Phát thanh tiếng việt https://t.co/a7cn2DV8h8 qua @YouTube