RT @ARMYVN_twt: Dựa trên những kinh nghiệm comebac

RT @ARMYVN_twt: Dựa trên những kinh nghiệm comeback trước. Đây là giả định của một bạn #ARMY về lịch comeback : 05/05 Comeback Trailer 07/…