@LeneOeyberg Ingenting gale med det. Med mindre de

@LeneOeyberg Ingenting gale med det. Med mindre det brukes som et argument for ting som egentlig ikke har med patri… https://t.co/XIsPGpY3vl