I always talk nonsense but with EXO it will always make sense | EXO | NCT | Taeyeon