จริงๆ แล้วซิดนีย์ไม่ใช่เมืองหลวงของสิงคโปร์ แต่สิงคโปร์คือเมืองหลวงของซิดนีย์