«Col·lectiu d'escriptors que on posen l'ull posen el tuit»