Tài xế 'diễn trò' trước xe chữa cháy: Tôi không ng

Tài xế 'diễn trò' trước xe chữa cháy: Tôi không nghe thấy gì https://t.co/V3IU1VU8LE https://t.co/SZx05qWZIc