Tôi đã thêm video vào danh sách phát https://t.co/

Tôi đã thêm video vào danh sách phát https://t.co/isD9SoHoL9 [ENG SUB] Weekly Idol EP.347 NCT 2018 - Dance Cover Battle! trên