Tôi đã thích video https://t.co/04mWkGeyAI Off and

Tôi đã thích video https://t.co/04mWkGeyAI Off and gun ( Puppy honey ) trên @YouTube

 • 3h

  I liked a video https://t.co/rd0f5w8PkR The dog that learned how to frisbee with a sausage, Dollse.

 • 3h

  I liked a video https://t.co/fdiBtyS4UU Olga's journey to becoming a civilian dog★

 • 3h

  I liked a video https://t.co/VRsY1d3PIR "You said you will soon...return"

 • 4h

  I liked a video https://t.co/jQmwi1pJ6r Gala Cười Gặp Nhau Cuối Năm 2006 Phần 1 2

 • 12h

  RT: 멀쩡한 남자애한테 공주님 소리 진짜 하거십지 않은데 진짜 야 너무 공주님... ㅠㅠㅠㅠㅠ https://t.co/OL5rOhda6l

 • 12h

  RT: 180801 KMF 혹시...체리??🍒🍒 https://t.co/SxKXuAbc1u

 • 12h

  RT: 🙏I’m looking for the ticket of L & R area, WannaOne world tour concert in taipei on 8/25. Please send me if you have ext…

 • 13 Aug

  I liked a video https://t.co/quDdTqIpz6 Red Velvet 레드벨벳 'Power Up' MV

 • 12 Aug

  I liked a video https://t.co/hnId5KC5jO CẢM XÚC CỦA VIRUSS KHI XEM "15 NỖI ÁM ẢNH CỦA HỌC SINH ( HAVANA +

 • 11 Aug

  I liked a video https://t.co/msUww5dXPQ HUỲNH LẬP | MV VẬY COI ĐƯỢC KHÔNG? | BÙI CÔNG NAM [Ai Chết Giơ Tay