தப்பு இல்லைனா தத்துவம் பொறக்காது.நா தப்பு பன்றவன் இல்ல.தத்துவம் பொறக்க காரணமா இருக்கவன் #அன்பேவெங்கடாச்சலம் #MUSIC_LOVER #Vijay😍 #Nayanthara😍 #KingKohli😍