RT @ARMYVN_twt: Sau chưa đầy 24h, chúng ta đã phá

RT @ARMYVN_twt: Sau chưa đầy 24h, chúng ta đã phá vỡ kỉ lục Guiness Thế Giới cùng số lượng hahstag tương tác cao nhất trên Twitter với #IVo…