บ่นเรื่อยๆ บ่นคนเดียว จะบ่นจนกว่าsf9จะดัง ถ้าไม่ดังจะไม่เลิกบ่น ถึงดังก็จะบ่น บ่นจนกว่าจะไม่มีอะไรให้บ่น บ่นจนคนฟอลรำคาญแต่ก็จะไม่เลิกบ่น