RT @MYB_ARMY_twt: Sẽ đi cùng các anh đến cuối đời

RT @MYB_ARMY_twt: Sẽ đi cùng các anh đến cuối đời này.Cùng các A.R.M.Y bảo vệ các anh. Một lần nữa xin chúc các anh sẽ luôn và mãi cùng nha…