RT @JE0NBUNNY: January 07, 2018 January 11, 2018

RT @JE0NBUNNY: January 07, 2018 January 11, 2018 January 27, 2018 June 13, 2018 After 137 days (4 months and 17 days) of waiting he fin…