RT @TangMyTrinhh: 180613 #BTSPROMPARTY Anh quay

RT @TangMyTrinhh: 180613 #BTSPROMPARTY Anh quay phim đâu ??? Sao anh lỡ ấn nút tắt Vlive+ 😭😭😭 An tuê 😣 Best Of Me và Fun Boyz 😭 Tui sinh…