RT @ARMYVN_twt: Nhìn lại những thứ đã qua và chợt

RT @ARMYVN_twt: Nhìn lại những thứ đã qua và chợt rơi nước mắt... Khóc, không chỉ là nỗi buồn! Khóc, còn cho cả những niềm vui và hạnh phúc…