RT @MYB_ARMY_twt: [13.06.2013-13.06.2018] 5 năm.1

RT @MYB_ARMY_twt: [13.06.2013-13.06.2018] 5 năm.1 quãng thời gian dài chứ không phải ngắn.Bangtan đã cùng nhau,đi vs nhau trên con đường âm…