RT @MYB_ARMY_twt: Cảm ơn các anh rất nhiều!Và cũng

RT @MYB_ARMY_twt: Cảm ơn các anh rất nhiều!Và cũng khôg quên cảm ơn bố Bang của chúg ta.Nhờ bố chúg con mới biết đến BTS,nhờ bố mà chúg con…